Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Program Hakkında

Turizm, küresel ekonomik sistem içerisinde etkisi her geçen yıl artmakta olan bir endüstridir. İnsanlık tarihi boyunca bireylerin farklı pek çok nedenden dolayı turizm hareketlerine katıldığı bilinmektedir. Ticaret, alışveriş, dini olgular, festivaller, sağlık ve eğitim vb. ilk çağlarda bireyleri seyahat hareketlerine iten nedenleri oluşturmuştur. Bu unsurların dışında insanoğlunun sahip olduğu merak ve yeni yerler görme arzusu turizm hareketlerinin doğmasında en önemli unsur olarak kabul edilmektedir. Çünkü turizm hareketleri turizm amaçlı seyahat edenlerin fiziksel ve psikolojik rahatlamasına ve gelişimine olumlu katkılarda sağlarken, ekonomik bir unsur olarak da toplum hayatına ve ülke ekonomilerine önemli katkılar sağlamaktadır. Turizm sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak toplam 3 milyonu aşkın kişi istihdam edildiği düşünülürse turizm sektörünün ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Öğrencilerimizin Yüksekokulumuzdan aldığı eğitim ülkemiz genelinde oldukça önemli düzeyde olup benzer eğitim öğretim yapan kurumların üzerindedir. Öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerinde ağırlıklı olarak uygulama yapmaları, aynı şekilde staj yerlerinde bunu pekiştirmeleri başarılarını arttırmakta ve aranılan eleman konumuna gelmelerini sağlamaktadır. Bu durum çeşitli kurumların yoğun eleman isteklerinden anlaşılmaktadır.

Programın Amacı

Bu açıklamalar ışığında, 1992 yılında faaliyete geçen Safranbolu Meslek Yüksekokulu’nda yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı; normal öğretim ve ikinci öğretim olarak öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Amacı; turizm sektörünün ve öğrencilerimizin beklentileri doğrultusunda hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak nitelikli ara eleman ve yönetici adayları yetiştirmek ve en yüksek standartta eğitim vererek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır. Hizmet sektörünün Yiyecek-İçecek, Ön büro, Kat Hizmetleri bölümlerinde fiilen çalışabilecek, gerektiğinde bölüm yöneticiliği görevini üstlenmeye aday, bilgi, beceri ve davranışa sahip elemanlar yetiştirmek bu programın amacıdır. Bu amaca yönelik olarak; teorik ve uygulamalı olarak hizmet işletmelerindeki departmanları ve işleyişini tanımaya yönelik mesleki dersler verilmektedir.; II. yarıyıl sonunda 30 iş gününü kapsayan zorunlu staj sektörde yapılmaktadır.

İmkanlar ve Çalışmalar

Mezunlar Turizm Meslek Elemanı unvanını kazanarak turistik otellerde konukların ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçları karşılamada turizm işletmecisine yardımcı olurlar. Mezunlarımız, turizm sektöründe kendi işlerini kurmakta ya da büyük turistik işletmelerde görevlerini sürdürmektedirler. Amacı; turizm sektörünün ve öğrencilerimizin beklentileri doğrultusunda nitelikli ara eleman ve yönetici adayları yetiştirmek ve en yüksek standartta eğitim vererek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır. Ayrıca öğrencilerimizin teorik bilgilerini pekiştirmek amaçlı yurt içi bölgesel veya ulusal gezi programları düzenlenmektedir.(Gezi masrafları öğrenciler tarafından karşılanmaktadır)

Konaklama işletmelerinde; Otel Müdürü, Ön Büro Müdürü, Yiyecek-İçecek Müdürü, Bar Yöneticisi, Restoran Şefi, Garson, Resepsiyon Şefi, Resepsiyonist, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma imkanı,Yeme-içme işletmelerinde, Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Şef Garson, Barmen, Barmaid vb. mevkilerde çalışma imkanı, Seyahat acentalarında tur yöneticiliği, enformasyon memurluğu vb. mevkilerde çalışma imkanı, Rekreasyon İşletmelerinde, müdürlük ve satış elemanı vb. iş imkanları, Turizm Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev ve kamuya ait turistik tesislerde de iş imkanları, Dikey Ve Yatay Geçiş İmkanları; Bu programın başarı ile bitirenler , doğrudan Anadolu Üniversitesinin Açık Öğretim Fakültesinin İktisat-İşletme lisans programlarına veya ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler. Bu programlar, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turist Rehberliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Rehberlik, Turizm ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği.

Ünvan ve İstihdam

Program öğrencileri, iki yıl aldıkları eğitim süresince teorik ve pratik bilgi ve beceri kazanarak Ön Lisans Diploması ve Turizm Meslek Elamanı ünvanını alırlar. Mezunlarımız turizm sektörünün her alanında tercihli olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca Girişimcilik dersini başarıyla tamamlayan mezun ve öğrencilere KOSGEB Girişimcilik Sertifikaları verilmektedir.